VELKOMMEN TIL BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRALS ÅRSMØTE 10. APRIL Kl. 20

Bjørndal Frivilligsentral takker våre medlemmer for innbetalt støtte i 2018 og inviterer dere herved til vårt årsmøte. 

 Årsmøtet avholdes onsdag 10. april 2019, kl. 20.00-22.00 

Sted: Bjørndal Grendehus, Meklenborgåsen 114 


Vi ber dere om å legge merke til følgende momenter:

Stemmerett: 

Organisasjonsmedlemmer (huseierforeninger, velforeninger og borettslag) som har innbetalt økonomisk støtte til sentralen i 2018 har en stemme på årsmøtet. Vanligvis er det styreleder som stemmer på vegne av sin organisasjon/forening. 

Innkalling og sakspapirer:

 Innkalling og agenda - årsmøte - Bjørndal Frivilligsentral 10 april 2019

Bjørndal Frivilligsentral - årsmelding 2018

Bjørndal Frivilligsentral - Totalbudsjett for 2019

Driftsplan 2019 inkl kortsiktige og langsiktige mål

2021 © Bjørndal frivilligsentral