Ung voksen fra Bjørndal, engasjert og ønske om å gjøre en forskjell? Sjekk ut vår ledige stilling!

Bydel Søndre Nordstrand søker fire Bydelsverter til å lede et spennende ungdomsprosjekt på Bjørndal i samarbeid med Redd Barna og Bjørndal Frivilligsentral.

Som Bydelsvert er du med og leder arbeidet med å utvikle og starte opp konseptet Bjørndal Ungdomsforum – en møteplass for ungdom 13-19 år, hvor deres ideer og forslag utgjør grunnlaget for forumene. Mål for 2020 vil være å etablere en stabil gruppe ungdommer som møtes ukentlig for sosiale aktiviteter, men også læring og diskusjon rundt ulike tema som engasjerer dem. Forumet skal være en arena der ungdommene får utvikle og øve sine kunnskaper og meninger, og gis tilgang til verktøy til å påvirke eget liv, definere seg selv og sitt nærmiljø. 

2020 blir et spennende år på Bjørndal, hvor det samtidig skal etableres en ungdomsklubb. Det er tenkt at Bydelsvertene og ungdommene på Ungdomsforumet vil spille en viktig rolle i etableringen av ungdomsklubben. 

Les mer om stillingen på oslo.kommune.no

Les mer om Bjørndal Ungdomsforum:PDF - Skjerm - stillingsannonse - Bydelsverter - 2019.12.05 Oslo Kommune Designverktøy

2021 © Bjørndal frivilligsentral