UNG BJØRNDAL (13-19 år)

Aldersgruppe: 13 til 19 år

UNG BJØRNDAL / BJØRNDAL UNGDOMSFORUM FOR DEG I ALDEREN 13-19 ÅR

Bydel Søndre Nordstrand har ansatt fire Bydelsverter som leder dette spennende ungdomsprosjektet i samarbeid med Redd Barna og Bjørndal Frivilligsentral. Teamet består av Safiya (nr. 2 fra høyre), Marline (nr. 1 fra venstre), Ikram (nr. 1 fra høyre) og Ali (nr. 3 fra høyre). 

UNG BJØRNDAL / BJØRNDAL UNGDOMSFORUM – skal være en møteplass for ungdom i alderen 13-19 år, hvor deres ideer og forslag utgjør grunnlaget for forumene. Mål for 2022 vil være å etablere en stabil gruppe ungdommer som møtes ukentlig for sosiale aktiviteter, men også læring og diskusjon rundt ulike tema som engasjerer dem. Forumet skal være en arena der ungdommene får utvikle og øve sine kunnskaper og meninger, og gis tilgang til verktøy til å påvirke eget liv, definere seg selv og sitt nærmiljø.

MELD DEG INN I FORUMET OG FÅ MER INFORMASJON: 

  • ungbjorndal.no
  • Instagram "UngBjørndal"
  • Facebook "UngBjørndal"


STOR TAKK TIL VÅRE BIDRAGSYTERE I 2021:

Statsforvalteren i Oslo og Viken


2023 © Bjørndal frivilligsentral