FRIVILLIG KAFE (EN SOSIAL MØTEPLASS PÅ DAGTID FOR VOKSNE SOM ER HJEMME PÅ DAGTID)

OPPSTART I 2020 BLIR TIRSDAG 14. JANUAR!


Frivillig Kafe er en møteplass for voksne som er hjemme på dagtid - som har lyst til å engasjere seg i nærmiljøet - har lyst til å hjelpe - delta på aktiviteter - få hjelp - bli kjent med andre som bor på Bjørndal og i bydelen.2020 © Bjørndal frivilligsentral