BRUKTMARKED

Har du lyst til å være med å arrangere flere bruktmarked, så ta kontakt med oss i Bjørndal Frivilligsentral på: post@bjorndal.frivilligsentral.no 

Her er bilder fra Barnas Bruktmarked i 2018:
2020 © Bjørndal frivilligsentral