BJØRNDAL JUNIORKLUBB (5-7. TRINN)

Bjørndal Juniorklubb er en super møteplass for 5-7. trinn som er åpen hver fredag kl. 18-21. For tiden holder juniorklubben til i den nedlagte barnehagen "Åsland Rød" som ligger i krysset mellom Slimeveien og Snipemyrveien. Her hjelper frivillige til med å skape et godt miljø med varierte aktiviteter. Har du lyst til å bidra, så ta kontakt med klubbleder Stefan på: juniorklubb@bjorndal.frivilligsentral.no og/eller mobil: 90 24 52 39.


 

2020 © Bjørndal frivilligsentral